Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 17 grudnia 2019 r. - Strasburg

16. Dobrostan zwierząt a warunki transportu do państw trzecich (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Dobrostan zwierząt a warunki transportu do państw trzecich (2019/2944(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Stella Kyriakides (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali Herbert Dorfmann w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, Elsi Katainen w imieniu grupy Renew, Francisco Guerreiro w imieniu grupy Verts/ALE, Julie Lechanteux w imieniu grupy ID, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Ann Widdecombe niezrzeszona i Daniel Buda.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Maria Noichl, Nicolae Ştefănuță, Karima Delli, Annika Bruna, Martin Buschmann, Eleonora Evi, Andrzej Halicki, Clara Aguilera, Jan Huitema, Martin Häusling, Aurelia Beigneux, Dan-Ştefan Motreanu, Carmen Avram, Martin Hojsík, Grace O'Sullivan, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jytte Guteland, Klaus Buchner, Michaela Šojdrová, Juozas Olekas, Benoît Biteau i Sylwia Spurek.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Leszek Miller, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Petra De Sutter i Ioan-Rareş Bogdan.

Głos zabrały Stella Kyriakides i Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności