Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Tisdagen den 17 december 2019 - Strasbourg

16. Förhållanden för djurs välbefinnande under transport till tredjeländer (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förhållanden för djurs välbefinnande under transport till tredjeländer (2019/2944(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Stella Kyriakides (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Elsi Katainen för Renew-gruppen, Francisco Guerreiro för Verts/ALE-gruppen, Julie Lechanteux för ID-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Ann Widdecombe, grupplös, och Daniel Buda.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Maria Noichl, Nicolae Ştefănuță, Karima Delli, Annika Bruna, Martin Buschmann, Eleonora Evi, Andrzej Halicki, Clara Aguilera, Jan Huitema, Martin Häusling, Aurelia Beigneux, Dan-Ştefan Motreanu, Carmen Avram, Martin Hojsík, Grace O'Sullivan, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jytte Guteland, Klaus Buchner, Michaela Šojdrová, Juozas Olekas, Benoît Biteau och Sylwia Spurek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Leszek Miller, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Petra De Sutter och Ioan-Rareş Bogdan.

Talare: Stella Kyriakides och Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 3 december 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy