Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2804(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000042/2019 (B9-0062/2019)

Debatter :

PV 17/12/2019 - 17
CRE 17/12/2019 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 6k
Tisdagen den 17 december 2019 - Strasbourg

17. Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000042/2019) från Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska och Kateřina Konečná, för ENVI-utskottet, till kommissionen: Den digitala omvandlingen av vård och omsorg (B9-0062/2019)

Sara Cerdas utvecklade frågan.

Stella Kyriakides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Biljana Borzan för S&D-gruppen, Véronique Trillet-Lenoir för Renew-gruppen, Petra De Sutter för Verts/ALE-gruppen, Nathalie Colin-Oesterlé, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Liudas Mažylis, Susana Solís Pérez, Cindy Franssen, Lídia Pereira, Cristian-Silviu Buşoi och Tomislav Sokol.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Patrick Breyer och Antonius Manders.

Talare: Stella Kyriakides.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

—   Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska och Kateřina Konečná, för ENVI-utskottet: om möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg på den digitala inre marknaden, om medborgarinflytande och ett hälsosammare samhälle (2019/2804(RSP)) (B9-0239/2019).    

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.10 i protokollet av den 18.12.2019.

Senaste uppdatering: 3 december 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy