Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 17. december 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana Galizia (forhandling)
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Afstemningstid
  4.1.Valg af ombudsmanden (afstemning)
  4.2.Makroøkonomisk bistand til Jordan ***I (afstemning)
  4.3.Aftalen mellem EU og Schweiz om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet *** (afstemning)
  4.4.Aftalen mellem EU og Liechtenstein om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet *** (afstemning)
  4.5.Protokol til aftalen mellem EU og Schweiz om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse *** (afstemning)
  4.6.Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene *** (afstemning)
  4.7.Krav til betalingstjenesteudbydere * (afstemning)
  4.8.Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig * (afstemning)
  4.9.De oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelsen") * (afstemning)
  4.10.Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (afstemning)
  4.11.Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Interessekonflikter og korruption, der påvirker beskyttelsen af EU's finansielle interesser i medlemsstaterne (forhandling)
 10.EU's handicapstrategi efter 2020 (forhandling)
 11.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241) (opfølgning)
 12.Gennemførelsesretsakter og gennemførelsesforantstaltninger (forretningsordenens artikel 112, stk. 4, litra d), og artikel 111, stk. 6) (opfølgning)
 13.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 145) (godkendelse)
 14.Resultatet af COP25 (forhandling)
 15.EU's bestøverinitiativ (forhandling)
 16.Dyrevelfærdsforhold under transport til tredjelande (forhandling)
 17.Digital omstilling af sundhed og pleje (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Valg af ombudsmanden
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
 Bilag 3 - Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
Protokol (183 kb)
20/02/2020 10:02
  Deltagerliste (63 kb)
23/01/2020 09:42
  Bilag 1 (7 kb)
20/02/2020 10:02
  Bilag 2 (7 kb)
20/02/2020 10:02
  Bilag 3 (7 kb)
20/02/2020 10:02
 
Protokol (85 kb)
20/02/2020 10:02
  Deltagerliste (11 kb)
23/01/2020 09:42
  Afstemningsresultater (25 kb)
20/02/2020 09:56
  Afstemning ved navneopråb (38 kb)
13/02/2020 14:14
 
Protokol (325 kb)
20/02/2020 10:02
  Deltagerliste (70 kb)
23/01/2020 09:42
  Afstemningsresultater (103 kb)
20/02/2020 09:56
  Afstemning ved navneopråb (165 kb)
13/02/2020 14:14
Seneste opdatering: 20. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik