Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Το κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia (συζήτηση)
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  
4.1.Εκλογή του Διαμεσολαβητή (ψηφοφορία)
  
4.2.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I (ψηφοφορία)
  
4.3.Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος *** (ψηφοφορία)
  
4.4.Συμφωνία ΕΕ-Λιχτενστάιν σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος *** (ψηφοφορία)
  
4.5.Πρωτόκολλο στη συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου *** (ψηφοφορία)
  
4.6.Προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-κρατών του Ειρηνικού *** (ψηφοφορία)
  
4.7.Απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών * (ψηφοφορία)
  
4.8.Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ * (ψηφοφορία)
  
4.9.Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») * (ψηφοφορία)
  
4.10.Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ψηφοφορία)
  
4.11.Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Σύγκρουση συμφερόντων και διαφθορά που επηρεάζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 10.Η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020 (συζήτηση)
 11.Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 12.Εκτελεστικές πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 13.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 145 του Κανονισμού) (έγκριση)
 14.Έκβαση της COP25 (συζήτηση)
 15.Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές (συζήτηση)
 16.Συνθήκες διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά τους σε τρίτες χώρες (συζήτηση)
 17.Διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Εκλογή του Διαμεσολαβητή
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Παράρτηµα 3 - Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Συνοπτικά πρακτικά (203 kb) Κατάσταση παρόντων (68 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (23 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (292 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) 
 
            Παράρτημα 3 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (203 kb) Κατάσταση παρόντων (68 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (23 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (292 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) 
 
            Παράρτημα 3 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (92 kb) Κατάσταση παρόντων (14 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (24 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (37 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (334 kb) Κατάσταση παρόντων (93 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (113 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (174 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 3 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου