Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 17. detsember 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Õigusriik Maltal pärast Daphne Caruana Galizia mõrvaga seoses tehtud hiljutisi paljastusi (arutelu)
 3.Istungi jätkamine
 4.Hääletused
  
4.1.Ombudsmani valimine (hääletus)
  
4.2.Jordaaniale antav makromajanduslik finantsabi ***I (hääletus)
  
4.3.ELi ja Šveitsi vaheline leping piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega *** (hääletus)
  
4.4.ELi ja Liechtensteini vaheline leping piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega *** (hääletus)
  
4.5.Protokolli, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse ELi ja Šveitsi vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta *** (hääletus)
  
4.6.Saalomoni saarte ühinemine ELi ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga *** (hääletus)
  
4.7.Nõuded makseteenuse pakkujatele * (hääletus)
  
4.8.Meetmed halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu * (hääletus)
  
4.9.Ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimine (ÜMTde assotsieerimise otsus) * (hääletus)
  
4.10.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine (hääletus)
  
4.11.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Istungi jätkamine
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Huvide konflikt ja korruptsioon, mis kahjustavad ELi finantshuvide kaitset liikmesriikides (arutelu)
 10.ELi puuetega inimeste strateegia pärast 2020. aastat (arutelu)
 11.Parandused (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)
 12.Rakendusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 112 lõike 4 punkt d ja artikli 111 lõige 6) (järelmeetmed)
 13.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikkel 145) (heakskiitmine)
 14.COP25 tulemused (arutelu)
 15.Tolmeldajaid käsitlev ELi algatus (arutelu)
 16.Loomade heaolu tingimused nende transportimisel kolmandatesse riikidesse (arutelu)
 17.Tervise- ja hooldusvaldkonna digiülemineku võimaldamine (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Ombudsmani valimine
 2. lisa - Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine
 3. lisa - Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine
Protokoll (182 kb) Kohalolijate nimekiri (68 kb) Hääletuste tulemused (20 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (292 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 
 
            3 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (182 kb) Kohalolijate nimekiri (68 kb) Hääletuste tulemused (20 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (292 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 
 
            3 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Kohalolijate nimekiri (14 kb) Hääletuste tulemused (24 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (38 kb)    
 
Protokoll (306 kb) Kohalolijate nimekiri (83 kb) Hääletuste tulemused (100 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (165 kb)    
Viimane päevakajastamine: 3. detsember 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika