Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 17. joulukuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla Daphne Caruana Galizian murhasta äskettäin selvinneiden seikkojen valossa (keskustelu)
 3.Istunnon jatkaminen
 4.Äänestykset
  
4.1.Oikeusasiamiehen valitseminen (äänestys)
  
4.2.Makrotaloudellinen rahoitusapu Jordanialle ***I (äänestys)
  
4.3.EU:n ja Sveitsin sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi *** (äänestys)
  
4.4.EU:n ja Liechtensteinin sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi *** (äänestys)
  
4.5.Pöytäkirja EU:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, siltä osin kuin kyse on Eurodaciin pääsystä lainvalvontatarkoituksessa *** (äänestys)
  
4.6.Salomonsaarten liittyminen EU:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikaiseen kumppanuussopimukseen *** (äänestys)
  
4.7.Maksupalveluntarjoajia koskevat vaatimukset * (äänestys)
  
4.8.Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi * (äänestys)
  
4.9.Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) * (äänestys)
  
4.10.Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen (äänestys)
  
4.11.Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Eturistiriitojen ja korruption vaikutus EU:n taloudellisten etujen suojaamiseen jäsenvaltioissa (keskustelu)
 10.Euroopan vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)
 11.Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla) (toteutetut toimet)
 12.Täytäntöönpanosäädökset ja -toimenpiteet (112 artiklan 4 kohdan d alakohta ja 111 artiklan 6 kohta) (jatkotoimenpiteet)
 13.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 145 artikla) (hyväksyminen)
 14.COP 25 -kokouksen tulos (keskustelu)
 15.Pölyttäjiä koskeva EU:n aloite (keskustelu)
 16.Eläinten hyvinvointi kolmansiin maihin suuntautuvan kuljetuksen aikana (keskustelu)
 17.Terveys- ja hoitoalan digitalisaatiokehitys (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Oikeusasiamiehen valitseminen
 Liite 2 - Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen
 Liite 3 - Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen
Pöytäkirja (184 kb) Läsnäololista (68 kb) Äänestysten tulokset (20 kb) Nimenhuutoäänestykset (292 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (7 kb) 
 
            Liite 3 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (184 kb) Läsnäololista (68 kb) Äänestysten tulokset (20 kb) Nimenhuutoäänestykset (292 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (7 kb) 
 
            Liite 3 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (85 kb) Läsnäololista (14 kb) Äänestysten tulokset (24 kb) Nimenhuutoäänestykset (33 kb)    
 
Pöytäkirja (307 kb) Läsnäololista (82 kb) Äänestysten tulokset (93 kb) Nimenhuutoäänestykset (164 kb)    
Päivitetty viimeksi: 3. joulukuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö