Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2019. gada 17. decembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Tiesiskums Maltā pēc nesenajiem atklājumiem par Daphne Caruana Galizia slepkavību (debates)
 3.Sēdes atsākšana
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Ombuda ievēlēšana (balsošana)
  4.2.Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai ***I (balsošana)
  4.3.ES un Šveices nolīgums par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību *** (balsošana)
  4.4.ES un Lihtenšteinas nolīgums par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību *** (balsošana)
  4.5.Protokols ES un Šveices nolīgumam par kritērijiem un mehānismiem, ar ko nosaka valsti, kura ir atbildīga par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos *** (balsošana)
  4.6.Zālamana Salu pievienošanās Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp ES un Klusā okeāna valstīm *** (balsošana)
  4.7.Prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem * (balsošana)
  4.8.Pasākumi administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu * (balsošana)
  4.9.Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību (“Lēmums par aizjūras asociāciju”) * (balsošana)
  4.10.Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana amatā (balsošana)
  4.11.Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana amatā (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 7.Sēdes atsākšana
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Interešu konflikti un korupcija, kas ietekmē ES finanšu interešu aizsardzību dalībvalstīs (debates)
 10.ES stratēģija invaliditātes jomā pēc 2020. gada (debates)
 11.Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants) (turpmākie pasākumi)
 12.Īstenošanas akti un pasākumi (Reglamenta 112.panta 4. punkta d) apakšpunkts un 111. panta 6. punkts) (veiktie pasākumi)
 13.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 145. pants) (apstiprināšana)
 14.COP25 rezultāti (debates)
 15.ES apputeksnētāju iniciatīva (debates)
 16.Dzīvnieku labturības apstākļi pārvadājumos uz trešām valstīm (debates)
 17.Veselības un aprūpes digitālās pārveides nodrošināšana (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
 1. pielikums. Ombuda ievēlēšana
 2. pielikums. Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana amatā
 3. pielikums. Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana amatā
Protokols (184 kb) Apmeklējumu reģistrs (68 kb) Balsojumu rezultāti (20 kb) Balsojumi pēc saraksta (598 kb) 1 Pielikums (7 kb) 2 Pielikums (7 kb) 
 
            3 Pielikums (7 kb) 
 
Protokols (86 kb) Apmeklējumu reģistrs (14 kb) Balsojumu rezultāti (24 kb) Balsojumi pēc saraksta (33 kb)    
 
Protokols (319 kb) Apmeklējumu reģistrs (84 kb) Balsojumu rezultāti (102 kb) Balsojumi pēc saraksta (168 kb)    
Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 23. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika