Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 17 december 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.De rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia (debat)
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Stemmingen
  4.1.Verkiezing van de Ombudsman (stemming)
  4.2.Macrofinanciële bijstand aan Jordanië ***I (stemming)
  4.3.Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit *** (stemming)
  4.4.Overeenkomst tussen de EU en Liechtenstein inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit *** (stemming)
  4.5.Protocol bij de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend *** (stemming)
  4.6.De toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten in de Stille Oceaan *** (stemming)
  4.7.Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders * (stemming)
  4.8.Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden * (stemming)
  4.9.De associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”) * (stemming)
  4.10.Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (stemming)
  4.11.Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Belangenverstrengeling en corruptie die de bescherming van de financiële belangen van de EU in de lidstaten aantasten (debat)
 10.EU-strategie inzake handicaps na 2020 (debat)
 11.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement) (volgende stappen)
 12.Uitvoeringshandelingen en -maatregelen (artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement en artikel 111, lid 6, van het Reglement) (opvolging)
 13.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 145 van het Reglement) (aanneming)
 14.Resultaten van de COP25 (debat)
 15.EU-initiatief inzake bestuivers (debat)
 16.Omstandigheden inzake dierenwelzijn tijdens het vervoer naar derde landen (debat)
 17.Het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Verkiezing van de Ombudsman
 Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
 Bijlage 3 - Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
Notulen (183 kb) Presentielijst (68 kb) Uitslag van de stemming (20 kb) Hoofdelijke stemming (598 kb) Bijlage 1 (7 kb) Bijlage 2 (7 kb) 
 
            Bijlage 3 (7 kb) 
 
Notulen (86 kb) Presentielijst (14 kb) Uitslag van de stemming (24 kb) Hoofdelijke stemming (38 kb)    
 
Notulen (312 kb) Presentielijst (82 kb) Uitslag van de stemming (99 kb) Hoofdelijke stemming (165 kb)    
Laatst bijgewerkt op: 3 december 2020Juridische mededeling - Privacybeleid