Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 17 decembrie 2019 - Strasbourg
 1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphné Caruana Galizia (dezbatere)
 3.Reluarea ședinței
 4.Votare
  4.1.Alegerea Ombudsmanului (vot)
  4.2.Asistență macrofinanciară pentru Iordania ***I (vot)
  4.3.Acordul dintre UE și Elveția privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere *** (vot)
  4.4.Acordul dintre UE și Liechtenstein privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere *** (vot)
  4.5.Protocol la Acordul dintre UE și Elveția cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii *** (vot)
  4.6.Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre UE și statele din Pacific *** (vot)
  4.7.Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată * (vot)
  4.8.Măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA * (vot)
  4.9.Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ( „Decizia de asociere peste mări”) * (vot)
  4.10.Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (vot)
  4.11.Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (vot)
 5.Explicații privind votul
 6.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 7.Reluarea ședinței
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Conflictele de interese și corupția care afectează protecția intereselor financiare ale UE în statele membre (dezbatere)
 10.Strategia europeană pentru persoanele cu handicap post-2020 (dezbatere)
 11.Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)
 12.Acte și măsuri de executare (articolul 112 alineatl (4) punctul (d) și articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)
 13.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 145 din Regulamentul de procedură) (aprobare)
 14.Rezultatele COP25 (dezbatere)
 15.Inițiativa UE privind polenizatorii (dezbatere)
 16.Condiții privind calitatea vieții animalelor în timpul transportului către țări terțe (dezbatere)
 17.Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Încheierea ședinței
 Lista de prezenţă
 Anexa 1 - Alegerea Ombudsmanului
 Anexa 2 - Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
 Anexa 3 - Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
Proces-verbal (187 kb) Lista de prezenţă (68 kb) Rezultatele voturilor (20 kb) Voturi prin apel nominal (598 kb) Anexa 1 (7 kb) Anexa 2 (7 kb) 
 
            Anexa 3 (7 kb) 
 
Proces-verbal (86 kb) Lista de prezenţă (14 kb) Rezultatele voturilor (24 kb) Voturi prin apel nominal (37 kb)    
 
Proces-verbal (314 kb) Lista de prezenţă (83 kb) Rezultatele voturilor (99 kb) Voturi prin apel nominal (166 kb)    
Ultima actualizare: 3 decembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate