Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 17. december 2019 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Pravna država na Malti po nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphné Caruane Galizie (razprava)
 3.Nadaljevanje seje
 4.Čas glasovanja
  4.1.Izvolitev evropskega varuha človekovih pravic (glasovanje)
  4.2.Makrofinančna pomoč Jordaniji ***I (glasovanje)
  4.3.Sporazum med EU in Švico o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu *** (glasovanje)
  4.4.Sporazum med EU in Lihtenštajnom o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu *** (glasovanje)
  4.5.Protokol k Sporazumu med EU in Švico o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona *** (glasovanje)
  4.6.Pristop Salamonovih otokov k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in pacifiškimi državami *** (glasovanje)
  4.7.Zahteve za ponudnike plačilnih storitev * (glasovanje)
  4.8.Ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV * (glasovanje)
  4.9.Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) * (glasovanje)
  4.10.Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke (glasovanje)
  4.11.Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanj
 7.Nadaljevanje seje
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Nasprotje interesov in korupcija, ki ogroža zaščito finančnih interesov EU v državah članicah (razprava)
 10.Strategija EU o invalidnosti po letu 2020 (razprava)
 11.Popravki (člen 241 Poslovnika) (nadaljevanje)
 12.Izvedbeni akti in ukrepi (člen 112(4)(d) Poslovnika in člen 111(6) Poslovnika (nadaljni ukrepi)
 13.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 145 Poslovnika) (odobritev)
 14.Izid konference COP25 (razprava)
 15.Pobuda EU za opraševalce (razprava)
 16.Pogoji za dobrobit živali med prevozom v tretje države (razprava)
 17.Omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Izvolitev evropskega varuha človekovih pravic
 Priloga 2 - Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke
 Priloga 3 - Imenovanje članice izvršilnega odbora Evropske centralne banke
Zapisnik (180 kb) Seznam navzočih (68 kb) Izidi glasovanja (20 kb) Poimensko glasovanje (598 kb) Priloga 1 (7 kb) Priloga 2 (7 kb) 
 
            Priloga 3 (7 kb) 
 
Zapisnik (86 kb) Seznam navzočih (14 kb) Izidi glasovanja (27 kb) Poimensko glasovanje (42 kb)    
 
Zapisnik (305 kb) Seznam navzočih (83 kb) Izidi glasovanja (98 kb) Poimensko glasovanje (162 kb)    
Zadnja posodobitev: 3. december 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov