Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 17 december 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia (debatt)
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Omröstning
  4.1.Val av ombudsmannen (omröstning)
  4.2.Makroekonomiskt stöd till Jordanien ***I (omröstning)
  4.3.Avtal mellan EU och Schweiz om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet *** (omröstning)
  4.4.Avtal mellan EU och Liechtenstein om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet *** (omröstning)
  4.5.Protokoll till avtalet mellan EU och Schweiz om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål *** (omröstning)
  4.6.Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan *** (omröstning)
  4.7.Krav för betaltjänstleverantörer * (omröstning)
  4.8.Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri * (omröstning)
  4.9.Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) * (omröstning)
  4.10.Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (omröstning)
  4.11.Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Intressekonflikter och korruption som påverkar skyddet av EU:s ekonomiska intressen i medlemsstaterna (debatt)
 10.EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020 (debatt)
 11.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen) (uppföljning)
 12.Genomförandeakter och genomförandeåtgärder (112.4 led d och artikel 111.6 i arbetsordningen) (uppföljning)
 13.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 145 i arbetsordningen) (godkännande)
 14.Resultatet av COP25-konferensen (debatt)
 15.EU-initiativet för pollinerande insekter (debatt)
 16.Förhållanden för djurs välbefinnande under transport till tredjeländer (debatt)
 17.Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Val av ombudsmannen
 Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion
 Bilaga 3 - Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion
Protokoll (184 kb) Närvarolista (68 kb) Omröstningsresultat (20 kb) Omröstningar med namnupprop (598 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
            Bilaga 3 (7 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Närvarolista (14 kb) Omröstningsresultat (24 kb) Omröstningar med namnupprop (37 kb)    
 
Protokoll (309 kb) Närvarolista (83 kb) Omröstningsresultat (97 kb) Omröstningar med namnupprop (164 kb)    
Senaste uppdatering: 3 december 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy