Indeks 
Zapisnik
XML 188kPDF 310kWORD 85k
Utorak, 17. prosinca 2019. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Vladavina prava na Malti nakon nedavnih otkrića u slučaju ubojstva Daphne Caruane Galizije (rasprava)
 3.Nastavak dnevne sjednice
 4.Glasovanje
  
4.1.Izbor Europskog ombudsmana (glasovanje)
  
4.2.Makrofinancijska pomoć Jordanu ***I (glasovanje)
  
4.3.Sporazum između Europske unije i Švicarske o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala *** (glasovanje)
  
4.4.Sporazum između Europske unije i Lihtenštajna o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala *** (glasovanje)
  
4.5.Sklapanje Protokola između Europske unije i Švicarske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona *** (glasovanje)
  
4.6.Pristupanje Salomonovih Otoka Privremenom sporazumu o partnerstvu između EU-a i pacifičkih država *** (glasovanje)
  
4.7.Zahtjevi za pružatelje platnih usluga * (glasovanje)
  
4.8.Mjere za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om * (glasovanje)
  
4.9.Pridruživanje prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) * (glasovanje)
  
4.10.Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke (glasovanje)
  
4.11.Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke (glasovanje)
 5.Obrazloženja glasovanja
 6.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 9.Utjecaj sukoba interesa i korupcije na zaštitu financijskih interesa EU-a u državama članicama (rasprava)
 10.Strategija EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020. (rasprava)
 11.Ispravci (članak 241. Poslovnika) (poduzete mjere)
 12.Provedbeni akti i mjere (članak 112. stavak 4. točka (d) Poslovnika i članak 111. stavak 6.) (daljnje postupanje)
 13.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 145. Poslovnika)(članak 145. Poslovnika) (odobrenje)
 14.Ishod 25. Konferencije stranaka (COP25) (rasprava)
 15.Inicijativa EU-a za oprašivače (rasprava)
 16.Uvjeti u vezi s dobrobiti životinja pri prijevozu u treće zemlje (rasprava)
 17.Omogućivanje digitalne transformacije u području zdravstva i skrbi (rasprava)
 18.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 19.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1. - Izbor Europskog ombudsmana
 Prilog 2. - Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke
 Prilog 3. - Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke


PREDSJEDA: Pedro SILVA PEREIRA
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:01.


2. Vladavina prava na Malti nakon nedavnih otkrića u slučaju ubojstva Daphne Caruane Galizije (rasprava)

Izjava Komisije: Vladavina prava na Malti nakon nedavnih otkrića u slučaju ubojstva Daphne Caruane Galizije (2019/2954(RSP))

Věra Jourová (potpredsjednica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Dreosto, u ime Kluba zastupnika ID-a, Assita Kanko, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, John David Edward Tennant, nezavisni zastupnik, Roberta Metsola, Miriam Dalli, koja je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Javier Zarzalejos, Michal Šimečka, Gwendoline Delbos-Corfield, Jérôme Rivière, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Marisa Matias, Ignazio Corrao, Antonio Tajani, Juan Fernando López Aguilar, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Manfred Weber, Ramona Strugariu, Tineke Strik, Isabella Tovaglieri, Dace Melbārde, Miguel Urbán Crespo, Vladimír Bilčík, Alex Agius Saliba, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lefteris Christoforou, Anna Júlia Donáth, Alice Kuhnke, Jordan Bardella, Peter Lundgren, Anne-Sophie Pelletier, David Casa i Evin Incir.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Ruža Tomašić, Pernando Barrena Arza, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Javier Zarzalejos, Andrzej Halicki, Tudor Ciuhodaru, Antony Hook, Daniel Freund, Jeroen Lenaers, Josianne Cutajar, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Yoncheva, Caroline Voaden, Karoline Edtstadler, Katarina Barley, Radka Maxová, Paulo Rangel, Alfred Sant, Moritz Körner, Angelika Niebler, Peter Pollák, Balázs Hidvéghi, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alex Agius Saliba, Ralf Seekatz i François-Xavier Bellamy.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Loucas Fourlas, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Robert Hajšel i Maria Grapini.

Govorio je Didier Reynders (povjerenik Komisije).

Prijedlog rezloucije koji se podnosi u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Roberta Metsola i Antonio Tajani, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Katarina Barley i Sylwia Spurek u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in ’t Veld, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Antony Hook, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel i Karen Melchior u ime Kluba zastupnika Renew-a, Sven Giegold, Daniel Freund, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Bronis Ropė, Henrike Hahn, Tineke Strik, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Erik Marquardt i Diana Riba i Giner u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde i Lucia Ďuriš Nicholsonová u ime Kluba zastupnika ECR-a, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne-Sophie Pelletier, Manon Aubry, Petros Kokkalis i Niyazi Kizilyürek u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo, Dino Giarrusso, Rosa D’Amato i Sabrina Pignedoli, o vladavini prava na Malti nakon nedavnih otkrića u slučaju ubojstva Daphne Caruane Galizije (2019/2954(RSP))o vladavini prava na Malti nakon nedavnih otkrića u slučaju ubojstva Daphne Caruane Galizije (2019/2954(RSP)) (B9-0240/2019).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.8 zapisnika od 18.12.2019..

Predsjednica je pozdravila hrabro držanje obitelji Daphné Caruana Galizia.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 11:35.)


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

3. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:04.


4. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


4.1. Izbor Europskog ombudsmana (glasovanje)

(tajno glasovanje) (članak 191. stavak 1. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da su kandidature podnijeli: Giuseppe Fortunato, Julia Laffranque, Nils Muižnieks, Emily O’Reilly i Cecilia Wikström. Predsjednik je podsjetio na odredbe iz članka 231. Poslovnika i postupak glasovanja.

Predsjednik je izjavio da su uvjeti za izbor ispunjeni s obzirom na to da je prisutno više od polovice zastupnika u Parlamentu.

Uslijedilo je tajno glasovanje.

Predsjednik čita rezultate glasovanja:

- broj zastupnika koji su glasovali: 692

- suzdržani: 103

- dani glasovi: 589

- potrebna većina: 295

Ostvareni broj glasova od najvećeg prema najmanjem:

Emily O’Reilly: 240 glasova

Julia Laffranque: 162 glasa

Cecilia Wikström: 73 glasa

Giuseppe Fortunato: 67 glasova

Nils Muižnieks: 47 glasova

Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 17.12.2019.)

S obzirom na to da nitko od kandidata nije dobio potrebnu većinu danih glasova, sutra, u srijedu u 12:30, uslijedit će drugi krug glasovanja.

Roka za povlačenje kandidatura je danas u 20:00.

°
° ° °

Govorili su Philippe Lamberts i Iratxe García Pérez, o nekim izjavama koje je dao Angel Dzhambazki (Predsjednik je to primio na znanje).


4.2. Makrofinancijska pomoć Jordanu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu [COM(2019)0411 - C9-0116/2019- 2019/0192(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2019)0085)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


4.3. Sporazum između Europske unije i Švicarske o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti [08730/2019 - C9-0018/2019- 2019/0013(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2019)0086)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


4.4. Sporazum između Europske unije i Lihtenštajna o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni određenih odredaba Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti [08732/2019 - C9-0019/2019- 2019/0012(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2019)0087)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


4.5. Sklapanje Protokola između Europske unije i Švicarske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona [15783/2018 - C9-0025/2019- 2018/0418(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2019)0088)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


4.6. Pristupanje Salomonovih Otoka Privremenom sporazumu o partnerstvu između EU-a i pacifičkih država *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Salomonovih Otoka Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane [09405/2019 - C9-0010/2019- 2019/0099(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Bernd Lange (A9-0050/2019)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2019)0089)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5).

Parlament je odobrio pristupanje Salamonovih otoka.


4.7. Zahtjevi za pružatelje platnih usluga * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga [COM(2018)0812 - C8-0015/2019- 2018/0412(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2019)0090)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)


4.8. Mjere za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om [COM(2018)0813 - C8-0016/2019- 2018/0413(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2019)0091)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)


4.9. Pridruživanje prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) [COM(2019)0359 - C9-0118/2019- 2019/0162(CNS)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2019)0092)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)


4.10. Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke (glasovanje)

Izvješće o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke [12451/2019 - C9-0149/2019- 2019/0817(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

(Potrebna obična većina)
(Tajno glasovanje (članak 191. stavak 1. Poslovnika))

PRIJEDLOG ODLUKE: IMENOVANJE FABIJA PANETTE

Usvojen (P9_TA(2019)0093)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 2 zapisnika od 17.12.2019.)


4.11. Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke (glasovanje)

Izvješće o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke [13651/2019 - C9-0173/2019- 2019/0818(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

(Potrebna obična većina)
(tajno glasovanje) (članak 191. stavak 1. Poslovnika)Tajno glasovanje (članak 191. stavak 1. Poslovnika))

PRIJEDLOG ODLUKE: IMENOVANJE ISABEL SCHNABEL

Usvojen (P9_TA(2019)0094)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 3 zapisnika od 17.12.2019.)


PREDSJEDA: Nicola BEER
potpredsjednica

5. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Luisa Regimenti - A9-0045/2019
Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jiří Pospíšil

Izvješće: Lídia Pereira - A9-0048/2019
Mikuláš Peksa

Izvješće: Lídia Pereira - A9-0047/2019
Mikuláš Peksa, Stanislav Polčák, Seán Kelly


6. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:33.)


PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:02.


8. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


9. Utjecaj sukoba interesa i korupcije na zaštitu financijskih interesa EU-a u državama članicama (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000041/2019)) koje je postavio Monika Hohlmeier Komisiji: Utjecaj sukoba interesa i korupcije na zaštitu financijskih interesa EU-a u državama članicama (B9-0061/2019)

Monika Hohlmeier obrazložila je pitanje.

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Isabel García Muñoz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Martina Dlabajová, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Viola Von Cramon-Taubadel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Joachim Kuhs, u ime Kluba zastupnika ID-a, Bert-Jan Ruissen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Márton Gyöngyösi, nezavisni zastupnik, Tamás Deutsch, Bogdan Rzońca, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Tamásu Deutschu (predsjedavajuća je utvrdila da nije riječ o pitanju „plavom karticom” i oduzela riječ govorniku), Sándor Rónai, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Tamásu Deutschu, koji je na isto odgovorio, Lara Wolters, Sheila Ritchie, Mikuláš Peksa, Hélène Laporte, Veronika Vrecionová, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomislav Sokol, Michaela Šojdrová, Sándor Rónai, Ramona Strugariu, Nicolaus Fest, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Monika Hohlmeier, Jessica Stegrud, Jeroen Lenaers, Paolo De Castro, Jordan Bardella, Peter Lundgren, Herbert Dorfmann, Josianne Cutajar, Alexandr Vondra, Stanislav Polčák, Jens Geier, Ruža Tomašić, Tomislav Sokol, Clara Aguilera, Jorge Buxadé Villalba, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Clara Aguilera, Jiří Pospíšil i Tudor Ciuhodaru.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Radan Kanev, Maria Grapini, Ondřej Knotek, Clare Daly, Bogdan Rzońca, Mick Wallace, Franc Bogovič i João Ferreira.

Govorio je Johannes Hahn.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Rasprava je zaključena.


10. Strategija EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020. (rasprava)

Izjava Komisije: Strategija EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020. (2019/2975(RSP))

Helena Dalli (povjerenik Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Stelios Kympouropoulos, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Agnes Jongerius, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Abir Al-Sahlani, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Katrin Langensiepen, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gianantonio Da Re, u ime Kluba zastupnika ID-a, Lucia Ďuriš Nicholsonová, u ime Kluba zastupnika ECR-a, José Gusmão, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Chiara Gemma, nezavisna zastupnica, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Radka Maxová, Tilly Metz, Bogdan Rzońca, Isabella Adinolfi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Dragoș Pîslaru, Kim Van Sparrentak, Patryk Jaki, Dennis Radtke, Milan Brglez, Jane Brophy, Loucas Fourlas, Brando Benifei, Chrysoula Zacharopoulou, Frances Fitzgerald, Manuel Pizarro, Róża Thun und Hohenstein, Marianne Vind, Lefteris Christoforou, Alex Agius Saliba, Leszek Miller i Sandra Pereira.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Mairead McGuinness i Tudor Ciuhodaru.

Govorila je Helena Dalli.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: na jednom od sljedećih zasjedanja.


11. Ispravci (članak 241. Poslovnika) (poduzete mjere)

Ispravci (P8_TA(2017)0107(COR02), P8_TA(2017)0108(COR02) i P8_TA(2019)0022(COR01)) objavljeni su na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 6 zapisnika od 16.12.2019.).

Budući da niti jedan klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag nisu zahtijevali glasovanje o ispravku, u skladu s člankom 241. stavkom 4. Poslovnika ti se ispravci smatraju prihvaćenima.


12. Provedbeni akti i mjere (članak 112. stavak 4. točka (d) Poslovnika i članak 111. stavak 6.) (daljnje postupanje)

Predsjednik je priopćio sljedeće:

nema prigovora na preporuku odbora ECON o neulaganju prigovora na nacrt provedbene uredbe, koju je taj odbor iznio jučer na plenarnoj sjednici (točka 8. zapisnika od 16.12.2019.).

Na tu preporuku nije iznesen niti jedan prigovor u roku od 24 sata koji je utvrđen člankom 111. stavkom 6. Poslovnika.

U skladu s člankom 111. stavkom 6. Poslovnika, preporuka se smatra prihvaćenom i bit će objavljena u usvojenim tekstovima.


13. Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 145. Poslovnika)(članak 145. Poslovnika) (odobrenje)

Predsjednik je izjavio da nije primio zahtjev skupine zastupnika ili jednog ili više klubova zastupnika koji dosežu barem niski prag za glasovanje o zahtjevu odbora EMPL za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom kako bi isti dao mišljenje o pristojnim minimalnim plaćama u cijeloj Europi, najavljenom u zapisniku od ponedjeljka 16. prosinca 2019. (točka 9 zapisnika od 16.12.2019.).

U skladu s čankom 145. stavkom 2. Poslovnika, taj se zahtjev stoga smatra odobrenim.


14. Ishod 25. Konferencije stranaka (COP25) (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Ishod 25. Konferencije stranaka (COP25) (2019/2998(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsjedateljica Vijeća) i Frans Timmermans (izvršni potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Nicola BEER
potpredsjednica

Govorili su Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Silvia Sardone, u ime Kluba zastupnika ID-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Mick Wallace, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Piernicola Pedicini, nezavisni zastupnik, Pernille Weiss, Nicolás González Casares, Catherine Chabaud, Pär Holmgren, Laura Huhtasaari, Idoia Villanueva Ruiz, Dolors Montserrat, Mohammed Chahim, Katalin Cseh, Jutta Paulus, Herve Juvin, Petros Kokkalis, Maria da Graça Carvalho, Evin Incir, Caroline Voaden, Ville Niinistö, Gianantonio Da Re, Silvia Modig, Maria Spyraki, Sándor Rónai, Fredrick Federley, Michael Bloss, Teuvo Hakkarainen, Manuel Bompard, Stanislav Polčák, Carlos Zorrinho, Marie Toussaint, Michal Wiezik, Liudas Mažylis i Marian-Jean Marinescu.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ljudmila Novak, Julie Ward, Billy Kelleher, Ellie Chowns, João Ferreira, Seán Kelly i César Luena.

Govorili su Frans Timmermans i Tytti Tuppurainen.

Rasprava je zaključena.


15. Inicijativa EU-a za oprašivače (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Inicijativa EU-a za oprašivače (2019/2803(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsjedateljica Vijeća) i Stella Kyriakides (članica Komisije) dali su izjave.

Govorili su Mairead McGuinness, u ime Kluba zastupnika PPE-a, István Ujhelyi, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika Renew-a.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

Govorili su Martin Häusling, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ID-a, Pietro Fiocchi, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi, nezavisna zastupnica, Norbert Lins, Jytte Guteland, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Annika Bruna, Andrey Slabakov, Anja Hazekamp, Ljudmila Novak, Paolo De Castro, Martin Hojsík, Sarah Wiener, Nikolaj Villumsen, Michal Wiezik, Monika Beňová, María Soraya Rodríguez Ramos, Stanislav Polčák, Ivo Hristov, Irena Joveva, Liudas Mažylis, Tudor Ciuhodaru, Martin Hlaváček, Tomislav Sokol, Isabel Carvalhais, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Spyraki i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Clara Aguilera, Vlad-Marius Botoş, Mick Wallace, Mick Wallace, Herbert Dorfmann, Robert Hajšel i Silvia Modig.

Govorili su Stella Kyriakides i Tytti Tuppurainen.

Prijedlog rezloucije koji se podnosi u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi i Kateřina Konečná, u ime Odbora ENVI, o inicijativi EU-a za oprašivače (2019/2803(RSP)) (B9-0233/2019).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.9 zapisnika od 18.12.2019..


16. Uvjeti u vezi s dobrobiti životinja pri prijevozu u treće zemlje (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Uvjeti u vezi s dobrobiti životinja pri prijevozu u treće zemlje (2019/2944(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsjedateljica Vijeća) i Stella Kyriakides (povjerenica Komisije) dale su izjave.

Govorili su Herbert Dorfmann, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Paolo De Castro, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Elsi Katainen, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Francisco Guerreiro, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Julie Lechanteux, u ime Kluba zastupnika ID-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ann Widdecombe, nezavisna zastupnica, i Daniel Buda.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Maria Noichl, Nicolae Ştefănuță, Karima Delli, Annika Bruna, Martin Buschmann, Eleonora Evi, Andrzej Halicki, Clara Aguilera, Jan Huitema, Martin Häusling, Aurelia Beigneux, Dan-Ştefan Motreanu, Carmen Avram, Martin Hojsík, Grace O'Sullivan, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jytte Guteland, Klaus Buchner, Michaela Šojdrová, Juozas Olekas, Benoît Biteau i Sylwia Spurek.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Leszek Miller, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Petra De Sutter i Ioan-Rareş Bogdan.

Govorile su Stella Kyriakides i Tytti Tuppurainen.

Rasprava je zaključena.


17. Omogućivanje digitalne transformacije u području zdravstva i skrbi (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000042/2019) koje je postavio Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska i Kateřina Konečná, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Digitalna transformacija u području zdravstva i skrbi (B9-0062/2019)

Sara Cerdas obrazložila je pitanje.

Stella Kyriakides (povjerenik Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su Stanislav Polčák, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Biljana Borzan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Véronique Trillet-Lenoir, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Petra De Sutter, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nathalie Colin-Oesterlé, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Liudas Mažylis, Susana Solís Pérez, Cindy Franssen, Lídia Pereira, Cristian-Silviu Buşoi i Tomislav Sokol.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Patrick Breyer i Antonius Manders.

Govorio je Stella Kyriakides.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska i Kateřina Konečná, u ime Odbora ENVI: o omogućivanju digitalne transformacije na jedinstvenom digitalnom tržištu u području zdravstva i skrbi: osnaživanje građana i stvaranje zdravijeg društva (2019/2804(RSP)) (B9-0239/2019).    

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.10 zapisnika od 18.12.2019..


18. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 645.170/OJME).


19. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:24.

Klaus Welle

Dita Charanzová

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ispričani:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary


Prilog 1. - Izbor Europskog ombudsmana

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Procaccini, Rafalska, Rooken, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Edtstadler, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Prilog 2. - Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke

Imenovanje Fabija Panette

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Procaccini, Rafalska, Rooken, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Edtstadler, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew Europe:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Prilog 3. - Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke

Imenovanje Isabel Schnabel

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Procaccini, Rafalska, Rooken, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Edtstadler, Ehler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zovko, Zver

Renew Europe:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Posljednje ažuriranje: 3. prosinca 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti