Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 12k
Keskiviikko 18. joulukuuta 2019 - Strasbourg

2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 144 artiklan mukaisesti pyynnön järjestää tällainen keskustelu seuraavista päätöslauselmaesityksistä:

I.   Burkina Fasossa tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (2019/2980(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Burkina Fasossa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (B9-0261/2019)

—   Henrike Hahn, Ellie Chowns, Gina Dowding Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Burkina Fasossa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (B9-0264/2019)

—   Kati Piri ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta Burkina Fasossa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (B9-0265/2019)

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Giorgos Georgiou ja Niyazi Kizilyürek GUE/NGL-ryhmän puolesta Burkina Fasossa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (B9-0266/2019)

—   Lars Patrick Berg, Christine Anderson, Markus Buchheit, Nicolaus Fest ja Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta Burkina Fasossa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (B9-0268/2019)

—   Jan-Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta Burkina Fasossa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (B9-0269/2019)

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Peter van Dalen, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Burkina Fasossa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien loukkaukset uskonnonvapautta vastaan (B9-0270/2019).

II.   Afganistan ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevat syytökset (2019/2981(RSP))

—   Karol Karski, Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Afganistanista ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevista syytöksistä (B9-0242/2019)

—   Erik Marquardt ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Afganistanista ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevista syytöksistä (B9-0243/2019)

—   Kati Piri ja Robert Biedroń S&D-ryhmän puolesta Afganistanista ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevista syytöksistä (B9-0244/2019)

—   Marisa Matias, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, José Gusmão, Özlem Demirel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou ja Niyazi Kizilyürek GUE/NGL-ryhmän puolesta Afganistanista ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevista syytöksistä (B9-0245/2019)

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva-Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta Afganistanista ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevista syytöksistä (B9-0256/2019)

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Afganistanista ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevista syytöksistä (B9-0257/2019).

III.   Venäjän laki "ulkomaisista agenteista" (2019/2982(RSP))

—   Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Roberts Zīle ja Alexandr Vondra ECR-ryhmän puolesta Venäjän laista "ulkomaisista agenteista" (B9-0258/2019)

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett, Henrike Hahn, Reinhard Bütikofer, Rasmus Andresen, Hannah Neumann, Gina Dowding ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta Venäjän laista "ulkomaisista agenteista" (B9-0259/2019)

—   Kati Piri ja Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta Venäjän laista "ulkomaisista agenteista" (B9-0260/2019)

—   Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Helmut Scholz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Sophie Pelletier ja Niyazi Kizilyürek GUE/NGL-ryhmän puolesta Venäjän laista "ulkomaisista agenteista" (B9-0262/2019)

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta Venäjän laista "ulkomaisista agenteista" (B9-0263/2019)

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Venäjän laista "ulkomaisista agenteista" (B9-0267/2019).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 171 artiklan mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 21. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö