Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 11k
Trešdiena, 2019. gada 18. decembris - Strasbūra

2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Cilvēktiesību, tostarp reliģijas brīvības, pārkāpumi Burkinafaso (2019/2980(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā – par cilvēktiesību, tostarp reliģijas brīvības, pārkāpumiem Burkinafaso (B9-0261/2019);

—   Henrike Hahn, Ellie Chowns, Gina Dowding Verts/ALE grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo – par cilvēktiesību, tostarp reliģijas brīvības, pārkāpumiem Burkinafaso (B9-0264/2019);

—   Kati Piri un Maria Arena S&D grupas vārdā – par cilvēktiesību, tostarp reliģijas brīvības, pārkāpumiem Burkinafaso (B9-0265/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Giorgos Georgiou un Niyazi Kizilyürek GUE/NGL grupas vārdā – par cilvēktiesību, tostarp reliģijas brīvības, pārkāpumiem Burkinafaso (B9-0266/2019);

—   Lars Patrick Berg, Christine Anderson, Markus Buchheit, Nicolaus Fest un Thierry Mariani ID grupas vārdā – par cilvēktiesību, tostarp reliģijas brīvības, pārkāpumiem Burkinafaso (B9-0268/2019);

—   Jan-Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā – par cilvēktiesību, tostarp reliģijas brīvības, pārkāpumiem Burkinafaso (B9-0269/2019);

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Peter van Dalen, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer un Inese Vaidere PPE grupas vārdā – par cilvēktiesību, tostarp reliģijas brīvības, pārkāpumiem Burkinafaso (B9-0270/2019).

II.   Afganistāna, tostarp apgalvojumi par seksuālu vardarbību pret zēniem Logaras provincē (2019/2981(RSP))

—   Karol Karski, Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā – par Afganistānu, tostarp apgalvojumiem par seksuālu vardarbību pret zēniem Logaras provincē (B9-0242/2019);

—   Erik Marquardt un Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo – par Afganistānu, tostarp apgalvojumiem par seksuālu vardarbību pret zēniem Logaras provincē (B9-0243/2019);

—   Kati Piri un Robert Biedroń S&D grupas vārdā – par Afganistānu, tostarp apgalvojumiem par seksuālu vardarbību pret zēniem Logaras provincē (B9-0244/2019);

—   Marisa Matias, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, José Gusmão, Özlem Demirel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou un Niyazi Kizilyürek GUE/NGL grupas vārdā – par Afganistānu, tostarp apgalvojumiem par seksuālu vardarbību pret zēniem Logaras provincē (B9-0245/2019);

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva-Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā – par Afganistānu, tostarp apgalvojumiem par seksuālu vardarbību pret zēniem Logaras provincē (B9-0256/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer un Inese Vaidere PPE grupas vārdā – par Afganistānu, tostarp apgalvojumiem par seksuālu vardarbību pret zēniem Logaras provincē (B9-0257/2019).

III.   Krievijas likums par ārvalstu aģentiem (2019/2982(RSP))

—   Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Roberts Zīle un Alexandr Vondra ECR grupas vārdā – par Krievijas likumu par ārvalstu aģentiem (B9-0258/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett, Henrike Hahn, Reinhard Bütikofer, Rasmus Andresen, Hannah Neumann, Gina Dowding un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā – par Krievijas likumu par ārvalstu aģentiem (B9-0259/2019);

—   Kati Piri un Tonino Picula S&D grupas vārdā – par Krievijas likumu par ārvalstu aģentiem (B9-0260/2019);

—   Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Helmut Scholz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Sophie Pelletier un Niyazi Kizilyürek GUE/NGL grupas vārdā – par Krievijas likumu par ārvalstu aģentiem (B9-0262/2019);

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā – par Krievijas likumu par ārvalstu aģentiem (B9-0263/2019);

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer un Inese Vaidere PPE grupas vārdā – par Krievijas likumu par ārvalstu aģentiem (B9-0267/2019).

Uzstāšanās laiks tiks sadalīts saskaņā ar Reglamenta 171. pantu.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 21. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika