Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 12k
Onsdagen den 18 december 2019 - Strasbourg

2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (2019/2980(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (B9-0261/2019);

—   Henrike Hahn, Ellie Chowns, Gina Dowding, för Verts/ALE-gruppen och Fabio Massimo Castaldo, om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (B9-0264/2019);

—   Kati Piri och Maria Arena, för S&D-gruppen, om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (B9-0265/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Giorgos Georgiou och Niyazi Kizilyürek, för GUE/NGL-gruppen, om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (B9-0266/2019);

—   Lars Patrick Berg, Christine Anderson, Markus Buchheit, Nicolaus Fest och Thierry Mariani, för ID-gruppen, om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (B9-0268/2019);

—   Jan-Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (B9-0269/2019);

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Peter van Dalen, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (B9-0270/2019).

II.   Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (2019/2981(RSP))

—   Karol Karski, Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (B9-0242/2019);

—   Erik Marquardt och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen och Fabio Massimo Castaldo, om Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (B9-0243/2019);

—   Kati Piri och Robert Biedroń, för S&D-gruppen, om Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (B9-0244/2019);

—   Marisa Matias, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, José Gusmão, Özlem Demirel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou och Niyazi Kizilyürek, för GUE/NGL-gruppen, om Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (B9-0245/2019);

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva-Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, om Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (B9-0256/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (B9-0257/2019).

III.   Den ryska lagen om ”utländska agenter” (2019/2982(RSP))

—   Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Roberts Zīle och Alexandr Vondra, för ECR-gruppen, om den ryska lagen om ”utländska agenter” och de senaste ändringarna av denna (B9-0258/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett, Henrike Hahn, Reinhard Bütikofer, Rasmus Andresen, Hannah Neumann, Gina Dowding och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, om den ryska lagen om ”utländska agenter” (B9-0259/2019);

—   Kati Piri och Tonino Picula, för S&D-gruppen, om den ryska lagen om ”utländska agenter” (B9-0260/2019);

—   Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Helmut Scholz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Sophie Pelletier och Niyazi Kizilyürek, för GUE/NGL-gruppen, om den ryska lagen om ”utländska agenter” (B9-0262/2019);

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, om den ryska lagen om ”utländska agenter” (B9-0263/2019);

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, som den ryska lagen om ”utländska agenter” (B9-0267/2019).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 171 i arbetsordningen.

Senaste uppdatering: 21 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy