Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Onsdagen den 18 december 2019 - Strasbourg

7. Högtidlighållande av tioårsdagen för Lissabonfördraget och den rättsligt bindande stadgan om de grundläggande rättigheterna (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Högtidlighållande av tioårsdagen för Lissabonfördraget och den rättsligt bindande stadgan om de grundläggande rättigheterna (2019/2951(RSP))

Talmannen gjorde ett uttalande som inledning på debatten.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Pascal Durand för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, och Jonathan Bullock, grupplös.

Talare: Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) och Charles Michel (Europeiska rådets ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 9.49.)

Senaste uppdatering: 21 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy