Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 4k
Středa, 18. prosince 2019 - Štrasburk

9. Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 12. a 13. prosince 2019 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 12. a 13. prosince 2019 (2019/2723(RSP))

Charles Michel (předseda Evropské rady) a Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Gerolf Annemans za skupinu ID, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Michael Heaver – nezařazený poslanec a Danuta Maria Hübner.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Giorgos Georgiou, Miroslav Radačovský, Daniel Caspary, Miriam Dalli, Valérie Hayer, Gina Dowding, Harald Vilimsky, Derk Jan Eppink, Nigel Farage, Jan Olbrycht, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, Rasmus Andresen, Mara Bizzotto, Johan Van Overtveldt, Brian Monteith, Ioan-Rareş Bogdan, Heléne Fritzon, Dita Charanzová, Alexandra Lesley Phillips, Edina Tóth, Margarida Marques, Billy Kelleher, Vangelis Meimarakis, Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Richard Corbett a Seán Kelly.

Vystoupili: Michel Barnier (vedoucí pracovní skupiny pro vztahy se Spojeným královstvím) a Charles Michel.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:05.)

Poslední aktualizace: 21. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí