Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 5k
Środa, 18 grudnia 2019 r. - Strasburg

9. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia (2019/2723(RSP))

Charles Michel (przewodniczący Rady Europejskiej) i Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Gerolf Annemans w imieniu grupy ID, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Heaver niezrzeszony i Danuta Maria Hübner.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Giorgos Georgiou, Miroslav Radačovský, Daniel Caspary, Miriam Dalli, Valérie Hayer, Gina Dowding, Harald Vilimsky, Derk Jan Eppink, Nigel Farage, Jan Olbrycht, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, Rasmus Andresen, Mara Bizzotto, Johan Van Overtveldt, Brian Monteith, Ioan-Rareş Bogdan, Heléne Fritzon, Dita Charanzová, Alexandra Lesley Phillips, Edina Tóth, Margarida Marques, Billy Kelleher, Vangelis Meimarakis, Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Richard Corbett i Seán Kelly.

Głos zabrali Michel Barnier (szef Grupy Zadaniowej ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem) i Charles Michel.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.05.)

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności