Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2933(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0234/2019

Ingediende teksten :

B9-0234/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/12/2019 - 13.6
CRE 18/12/2019 - 13.6

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0101

Notulen
XML 3k
Woensdag 18 december 2019 - Straatsburg

13.6. Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije zones" betreft (stemming)
Volledige verslagen

Het debat heeft plaatsgevonden op 26 november 2019 (punt 15 van de notulen van 26.11.2019).

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Maria Walsh en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Delara Burkhardt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Sylvie Guillaume en Raphaël Glucksmann, namens de S&D-Fractie, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Irène Tolleret, Naomi Long, Liesje Schreinemacher, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Terry Reintke, Kira Marie Peter-Hansen, Henrike Hahn, Katrin Langensiepen, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield, Petra De Sutter, Saskia Bricmont, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Kim Van Sparrentak, Marie Toussaint, Tineke Strik, Erik Marquardt, Monika Vana, Rasmus Andresen en Alice Kuhnke, namens de Verts/ALE-Fractie, Malin Björk, Manon Aubry, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Martin Buschmann, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek en Petros Kokkalis, namens de GUE/NGL-Fractie, over openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van LGBTI-personen, zoals LGBTI-vrije zones (2019/2933(RSP)) (B9-0234/2019).

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2019)0101)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)

Laatst bijgewerkt op: 21 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid