Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 5k
Středa, 18. prosince 2019 - Štrasburk

14. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně tzv. zón bez LGBTI - B9-0234/2019

Aurélia Beigneux, Billy Kelleher, Manuel Bompard, Sheila Ritchie, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki, Rory Palmer, Claire Fox, Gilles Lebreton, Juan Fernando López Aguilar, Jackie Jones, Christine Anderson, Annika Bruna, Joachim Stanisław Brudziński a Martin Horwood

Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0 - B9-0238/2019

Manon Aubry, Stanislav Polčák, Leszek Miller a Seán Kelly

Právní stát na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové - B9-0240/2019

Juan Fernando López Aguilar, Romana Tomc, Jiří Pospíšil a Joachim Stanisław Brudziński

Iniciativa EU týkající se opylovačů - B9-0233/2019

Billy Kelleher, Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki a Jiří Pospíšil

Usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče - B9-0239/2019

Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Rory Palmer a Billy Kelleher.

Poslední aktualizace: 21. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí