Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 5k
Onsdagen den 18 december 2019 - Strasbourg

14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner” - B9-0234/2019

Aurélia Beigneux, Billy Kelleher, Manuel Bompard, Sheila Ritchie, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki, Rory Palmer, Claire Fox, Gilles Lebreton, Juan Fernando López Aguilar, Jackie Jones, Christine Anderson, Annika Bruna, Joachim Stanisław Brudziński och Martin Horwood

Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0 Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0 - B9-0238/2019

Manon Aubry, Stanislav Polčák, Leszek Miller och Seán Kelly

Rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia - B9-0240/2019

Juan Fernando López Aguilar, Romana Tomc, Jiří Pospíšil och Joachim Stanisław Brudziński

EU-initiativet för pollinerande insekter - B9-0233/2019

Billy Kelleher, Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki och Jiří Pospíšil

Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg - B9-0239/2019

Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Rory Palmer och Billy Kelleher.

Senaste uppdatering: 21 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy