Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 18. prosince 2019 - Štrasburk

18. Slučitelnost mezi současnou dohodou o volném obchodu mezi EU a sdružením Mercosur a návrhem Zelené dohody pro Evropu, který předložila Komise (tematická rozprava)
CRE

Slučitelnost mezi současnou dohodou o volném obchodu mezi EU a sdružením Mercosur a návrhem Zelené dohody pro Evropu, který předložila Komise (2019/2976(RSP))

Vystoupil Yannick Jadot, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina Verts/ALE.

Vystoupili: Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Phil Hogan (člen Komise).

Vystoupili: Sven Simon za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Jordi Cañas za skupinu Renew, Anna Cavazzini za skupinu Verts/ALE, Markus Buchheit za skupinu ID, Geert Bourgeois za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin – nezařazená poslankyně, Mairead McGuinness, Bernd Lange, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Jaak Madison, Mazaly Aguilar, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jytte Guteland, Samira Rafaela, Ellie Chowns, Danilo Oscar Lancini, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Daniel Buda, Paolo De Castro, Morten Løkkegaard, Molly Scott Cato, Teuvo Hakkarainen, Jan Zahradil, Marisa Matias, Massimiliano Salini, Robert Biedroń, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Nicola Procaccini, Sira Rego, Kris Peeters, Javi López a Frédérique Ries.

PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

Vystoupili: Martin Häusling, Nicolas Bay, Jessica Stegrud, Mick Wallace, Simone Schmiedtbauer, Nicola Danti, Billy Kelleher, Pär Holmgren, Robert Roos, Adam Jarubas, Günther Sidl, Caroline Voaden, Sarah Wiener, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Arena, Urmas Paet, Grace O'Sullivan, Henna Virkkunen, Isabel Carvalhais, Anna Deparnay-Grunenberg, Geoffroy Didier, Miapetra Kumpula-Natri, Stanislav Polčák, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Spyraki, Agnes Jongerius, Sirpa Pietikäinen, Michaela Šojdrová a José Manuel Fernandes.

Vystoupili: Phil Hogan a Tytti Tuppurainen.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 21. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí