Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. december 18., Szerda - Strasbourg

18. Az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás és az európai zöld megállapodásra irányuló bizottsági javaslat összeegyeztethetősége (vita időszerű kérdésekről)
CRE

Az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás és az európai zöld megállapodásra irányuló bizottsági javaslat összeegyeztethetősége (2019/2976(RSP))

Felszólal: Yannick Jadot bevezeti a Verts/ALE képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) és Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Felszólal: Sven Simon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jordi Cañas, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Anna Cavazzini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Markus Buchheit, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Geert Bourgeois, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, független, Mairead McGuinness, Bernd Lange, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Jaak Madison, Mazaly Aguilar, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jytte Guteland, Samira Rafaela, Ellie Chowns, Danilo Oscar Lancini, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Daniel Buda, Paolo De Castro, Morten Løkkegaard, Molly Scott Cato, Teuvo Hakkarainen, Jan Zahradil, Marisa Matias, Massimiliano Salini, Robert Biedroń, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Nicola Procaccini, Sira Rego, Kris Peeters, Javi López és Frédérique Ries.

ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

Felszólal: Martin Häusling, Nicolas Bay, Jessica Stegrud, Mick Wallace, Simone Schmiedtbauer, Nicola Danti, Billy Kelleher, Pär Holmgren, Robert Roos, Adam Jarubas, Günther Sidl, Caroline Voaden, Sarah Wiener, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Arena, Urmas Paet, Grace O'Sullivan, Henna Virkkunen, Isabel Carvalhais, Anna Deparnay-Grunenberg, Geoffroy Didier, Miapetra Kumpula-Natri, Stanislav Polčák, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Spyraki, Agnes Jongerius, Sirpa Pietikäinen, Michaela Šojdrová és José Manuel Fernandes.

Felszólal: Phil Hogan és Tytti Tuppurainen.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2021. május 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat