Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 18. decembris - Strasbūra

18. Pašreizējā ES un Mercosur brīvās tirdzniecības nolīguma saderība ar Komisijas priekšlikumu par Eiropas zaļo kursu (debates par aktuāliem jautājumiem)
CRE

Pašreizējā ES un Mercosur brīvās tirdzniecības nolīguma saderība ar Komisijas priekšlikumu par Eiropas zaļo kursu (2019/2976(RSP)).

Uzstājās Yannick Jadot, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi Verts/ALE grupa.

Uzstājās Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās Sven Simon PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Jordi Cañas Renew grupas vārdā, Anna Cavazzini Verts/ALE grupas vārdā, Markus Buchheit ID grupas vārdā, Geert Bourgeois ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Tiziana Beghin, pie grupām nepiederoša deputāte, Mairead McGuinness, Bernd Lange, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Jaak Madison, Mazaly Aguilar, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jytte Guteland, Samira Rafaela, Ellie Chowns, Danilo Oscar Lancini, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Daniel Buda, Paolo De Castro, Morten Løkkegaard, Molly Scott Cato, Teuvo Hakkarainen, Jan Zahradil, Marisa Matias, Massimiliano Salini, Robert Biedroń, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Nicola Procaccini, Sira Rego, Kris Peeters, Javi López un Frédérique Ries.

SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Martin Häusling, Nicolas Bay, Jessica Stegrud, Mick Wallace, Simone Schmiedtbauer, Nicola Danti, Billy Kelleher, Pär Holmgren, Robert Roos, Adam Jarubas, Günther Sidl, Caroline Voaden, Sarah Wiener, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Arena, Urmas Paet, Grace O'Sullivan, Henna Virkkunen, Isabel Carvalhais, Anna Deparnay-Grunenberg, Geoffroy Didier, Miapetra Kumpula-Natri, Stanislav Polčák, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Spyraki, Agnes Jongerius, Sirpa Pietikäinen, Michaela Šojdrová un José Manuel Fernandes.

Uzstājās Phil Hogan un Tytti Tuppurainen.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 21. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika