Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 18 december 2019 - Straatsburg

18. Verenigbaarheid van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur met het voorstel van de Commissie voor een Europese Green Deal (actualiteitendebat)
CRE

Verenigbaarheid van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur met het voorstel van de Commissie voor een Europese Green Deal (2019/2976(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Yannick Jadot om het door de Verts/ALE-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sven Simon, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Jordi Cañas, namens de Renew-Fractie, Anna Cavazzini, namens de Verts/ALE-Fractie, Markus Buchheit, namens de ID-Fractie, Geert Bourgeois, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, niet-fractiegebonden lid, Mairead McGuinness, Bernd Lange, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Jaak Madison, Mazaly Aguilar, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jytte Guteland, Samira Rafaela, Ellie Chowns, Danilo Oscar Lancini, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Daniel Buda, Paolo De Castro, Morten Løkkegaard, Molly Scott Cato, Teuvo Hakkarainen, Jan Zahradil, Marisa Matias, Massimiliano Salini, Robert Biedroń, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Nicola Procaccini, Sira Rego, Kris Peeters, Javi López en Frédérique Ries.

VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Martin Häusling, Nicolas Bay, Jessica Stegrud, Mick Wallace, Simone Schmiedtbauer, Nicola Danti, Billy Kelleher, Pär Holmgren, Robert Roos, Adam Jarubas, Günther Sidl, Caroline Voaden, Sarah Wiener, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Arena, Urmas Paet, Grace O'Sullivan, Henna Virkkunen, Isabel Carvalhais, Anna Deparnay-Grunenberg, Geoffroy Didier, Miapetra Kumpula-Natri, Stanislav Polčák, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Spyraki, Agnes Jongerius, Sirpa Pietikäinen, Michaela Šojdrová en José Manuel Fernandes.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Tytti Tuppurainen.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 21 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid