Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 18 grudnia 2019 r. - Strasburg

18. Zgodność obecnej umowy o wolnym handlu między UE a Mercosurem z proponowanym przez Komisję Europejskim Zielonym Ładem (debata na aktualny temat)
CRE

Zgodność obecnej umowy o wolnym handlu między UE a Mercosurem z proponowanym przez Komisję Europejskim Zielonym Ładem (2019/2976(RSP))

Głos zabrał Yannick Jadot, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę Verts/ALE.

Głos zabrali Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Sven Simon w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Jordi Cañas w imieniu grupy Renew, Anna Cavazzini w imieniu grupy Verts/ALE, Markus Buchheit w imieniu grupy ID, Geert Bourgeois w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin niezrzeszona, Mairead McGuinness, Bernd Lange, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Jaak Madison, Mazaly Aguilar, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jytte Guteland, Samira Rafaela, Ellie Chowns, Danilo Oscar Lancini, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Daniel Buda, Paolo De Castro, Morten Løkkegaard, Molly Scott Cato, Teuvo Hakkarainen, Jan Zahradil, Marisa Matias, Massimiliano Salini, Robert Biedroń, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Nicola Procaccini, Sira Rego, Kris Peeters, Javi López i Frédérique Ries.

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Martin Häusling, Nicolas Bay, Jessica Stegrud, Mick Wallace, Simone Schmiedtbauer, Nicola Danti, Billy Kelleher, Pär Holmgren, Robert Roos, Adam Jarubas, Günther Sidl, Caroline Voaden, Sarah Wiener, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Arena, Urmas Paet, Grace O'Sullivan, Henna Virkkunen, Isabel Carvalhais, Anna Deparnay-Grunenberg, Geoffroy Didier, Miapetra Kumpula-Natri, Stanislav Polčák, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Spyraki, Agnes Jongerius, Sirpa Pietikäinen, Michaela Šojdrová i José Manuel Fernandes.

Głos zabrali Phil Hogan i Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności