Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 18 decembrie 2019 - Strasbourg

18. Compatibilitatea între acordul de liber schimb actual UE- Mercosur și propunerea Comisiei privind un pact ecologic european (dezbatere pe o temă de actualitate)
CRE

Compatibilitatea între acordul de liber schimb actual UE- Mercosur și propunerea Comisiei privind un pact ecologic european (2019/2976(RSP))

A intervenit Yannick Jadot pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul Verts/ALE.

Au intervenit Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Phil Hogan (membru al Comisiei).

Au intervenit Sven Simon, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Jordi Cañas, în numele Grupului Renew, Anna Cavazzini, în numele Grupului Verts/ALE, Markus Buchheit, în numele Grupului ID, Geert Bourgeois, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Tiziana Beghin, neafiliată, Mairead McGuinness, Bernd Lange, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Jaak Madison, Mazaly Aguilar, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jytte Guteland, Samira Rafaela, Ellie Chowns, Danilo Oscar Lancini, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Daniel Buda, Paolo De Castro, Morten Løkkegaard, Molly Scott Cato, Teuvo Hakkarainen, Jan Zahradil, Marisa Matias, Massimiliano Salini, Robert Biedroń, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Nicola Procaccini, Sira Rego, Kris Peeters, Javi López și Frédérique Ries.

A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

Au intervenit Martin Häusling, Nicolas Bay, Jessica Stegrud, Mick Wallace, Simone Schmiedtbauer, Nicola Danti, Billy Kelleher, Pär Holmgren, Robert Roos, Adam Jarubas, Günther Sidl, Caroline Voaden, Sarah Wiener, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Arena, Urmas Paet, Grace O'Sullivan, Henna Virkkunen, Isabel Carvalhais, Anna Deparnay-Grunenberg, Geoffroy Didier, Miapetra Kumpula-Natri, Stanislav Polčák, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Spyraki, Agnes Jongerius, Sirpa Pietikäinen, Michaela Šojdrová și José Manuel Fernandes.

Au intervenit Phil Hogan și Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 21 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate