Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2945(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B9-0246/2019

Debatten :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Stemmingen :

PV 19/12/2019 - 6.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0110

Notulen
Woensdag 18 december 2019 - Straatsburg

19. Situatie van de Oeigoeren in China ("China Cables") (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie van de Oeigoeren in China ("China Cables") (2019/2945(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Isabel Wiseler-Lima, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Phil Bennion, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Bonfrisco, namens de ID-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Evelyne Gebhardt, Sophia in 't Veld, Markéta Gregorová, Ignazio Corrao, David McAllister, Isabel Santos en Ilhan Kyuchyuk.

VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Viola Von Cramon-Taubadel, Željana Zovko, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, David Lega, Neena Gill, Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Elena Yoncheva en Bogusław Liberadzki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Robert Hajšel, Julie Ward, Mick Wallace en Clare Daly.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos en Raphaël Glucksmann, namens de S&D-Fractie, over de situatie van de Oeigoeren in China (de “China Cables”) (2019/2945(RSP)) (B9-0246/2019);

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski en Alexandr Vondra, namens de ECR-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over de situatie van de Oeigoeren in China (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0247/2019);

—   Reinhard Bütikofer en Saskia Bricmont, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van de Oeigoeren in China (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0248/2019);

—   Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne en Chrysoula Zacharopoulou, namens de Renew-Fractie, over de situatie van de Oeigoeren in China (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0249/2019);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko en David Lega, namens de PPE-Fractie, over de situatie van de Oeigoeren in China (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0250/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 19.12.2019.

Laatst bijgewerkt op: 21 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid