Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2945(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0246/2019

Rozpravy :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 19/12/2019 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0110

Zápisnica
Streda, 18. decembra 2019 - Štrasburg

19. Situácia Ujgurov v Číne (kauza China Cables) (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia Ujgurov v Číne (kauza China Cables) (2019/2945(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Isabel Wiseler-Lima v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Phil Bennion v mene skupiny Renew, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Anna Bonfrisco v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Idoia Villanueva Ruiz v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Michael Gahler, Evelyne Gebhardt, Sophia in 't Veld, Markéta Gregorová, Ignazio Corrao, David McAllister, Isabel Santos a Ilhan Kyuchyuk.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Viola Von Cramon-Taubadel, Željana Zovko, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, David Lega, Neena Gill, Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Elena Yoncheva a Bogusław Liberadzki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Robert Hajšel, Julie Ward, Mick Wallace a Clare Daly.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos a Raphaël Glucksmann v mene skupiny S&D o situácii Ujgurov v Číne o situácii Ujgurov v Číne (kauza China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0246/2019);

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski a Alexandr Vondra v mene skupiny ECR a Fabio Massimo Castaldo o situácii Ujgurov v Číne (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0247/2019);

—   Reinhard Bütikofer a Saskia Bricmont v mene skupiny Verts/ALE o situácii Ujgurov v Číne (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0248/2019);

—   Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou v mene skupiny Renew o situácii Ujgurov v Číne (kauza China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0249/2019);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko a David Lega v mene skupiny PPE o situácii Ujgurov v Číne (kauza China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0250/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 19.12.2019.

Posledná úprava: 23. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia