Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 6k
Сряда, 18 декември 2019 г. - Страсбург

20. Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурностИзявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията (2019/2952(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се Leopoldo López Gil, от името на групата PPE, Javi López, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата Renew, Alice Kuhnke, от името на групата Verts/ALE, Thierry Mariani, от името на групата ID, Hermann Tertsch, от името на групата ECR, Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos, независим член на ЕП, Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Silvia Sardone, Tomasz Piotr Poręba, Sandra Pereira, Ioannis Lagos, Paulo Rangel, Tonino Picula, Samira Rafaela, Ryszard Czarnecki, Ignazio Corrao, Андрей Ковачев, Evin Incir, Izaskun Bilbao Barandica, David Lega, Nikos Androulakis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomislav Sokol, Željana Zovko, Julie Ward, Tomislav Sokol, Bogusław Liberadzki, Isabel Santos, Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici и Carlo Fidanza.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Mick Wallace и Fabio Massimo Castaldo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия.

Последно осъвременяване: 21 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност