Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Kolmapäev, 18. detsember 2019 - Strasbourg

20. Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis (2019/2952(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Leopoldo López Gil fraktsiooni PPE nimel, Javi López fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni Renew nimel, Alice Kuhnke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Thierry Mariani fraktsiooni ID nimel, Hermann Tertsch fraktsiooni ECR nimel, Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lefteris Nikolaou-Alavanos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Silvia Sardone, Tomasz Piotr Poręba, Sandra Pereira, Ioannis Lagos, Paulo Rangel, Tonino Picula, Samira Rafaela, Ryszard Czarnecki, Ignazio Corrao, Andrey Kovatchev, Evin Incir, Izaskun Bilbao Barandica, David Lega, Nikos Androulakis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomislav Sokol, Željana Zovko, Julie Ward, Tomislav Sokol, Bogusław Liberadzki, Isabel Santos, Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici ja Carlo Fidanza.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Mick Wallace ja Fabio Massimo Castaldo.

ISTUNGI JUHATAJA: Marcel KOLAJA
asepresident

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.

Viimane päevakajastamine: 21. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika