Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 5k
Woensdag 18 december 2019 - Straatsburg

20. De humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis (2019/2952(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Leopoldo López Gil, namens de PPE-Fractie, Javi López, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de Renew-Fractie, Alice Kuhnke, namens de Verts/ALE-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Hermann Tertsch, namens de ECR-Fractie, Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Silvia Sardone, Tomasz Piotr Poręba, Sandra Pereira, Ioannis Lagos, Paulo Rangel, Tonino Picula, Samira Rafaela, Ryszard Czarnecki, Ignazio Corrao, Andrey Kovatchev, Evin Incir, Izaskun Bilbao Barandica, David Lega, Nikos Androulakis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomislav Sokol, Željana Zovko, Julie Ward, Tomislav Sokol, Bogusław Liberadzki, Isabel Santos, Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici en Carlo Fidanza.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Mick Wallace en Fabio Massimo Castaldo.

VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: latere vergaderperiode.

Laatst bijgewerkt op: 21 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid