Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 5k
Środa, 18 grudnia 2019 r. - Strasburg

20. Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy (2019/2952(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Leopoldo López Gil w imieniu grupy PPE, Javi López w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy Renew, Alice Kuhnke w imieniu grupy Verts/ALE, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos niezrzeszony, Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Silvia Sardone, Tomasz Piotr Poręba, Sandra Pereira, Ioannis Lagos, Paulo Rangel, Tonino Picula, Samira Rafaela, Ryszard Czarnecki, Ignazio Corrao, Andrey Kovatchev, Evin Incir, Izaskun Bilbao Barandica, David Lega, Nikos Androulakis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola, Željana Zovko, Julie Ward, Tomislav Sokol, Bogusław Liberadzki, Isabel Santos, Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici i Carlo Fidanza.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Mick Wallace i Fabio Massimo Castaldo.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności