Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 5k
Miercuri, 18 decembrie 2019 - Strasbourg

20. Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților (2019/2952(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Leopoldo López Gil, în numele Grupului PPE, Javi López, în numele Grupului S&D, Dita Charanzová, în numele Grupului Renew, Alice Kuhnke, în numele Grupului Verts/ALE, Thierry Mariani, în numele Grupului ID, Hermann Tertsch, în numele Grupului ECR, Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos, neafiliat, Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Silvia Sardone, Tomasz Piotr Poręba, Sandra Pereira, Ioannis Lagos, Paulo Rangel, Tonino Picula, Samira Rafaela, Ryszard Czarnecki, Ignazio Corrao, Andrey Kovatchev, Evin Incir, Izaskun Bilbao Barandica, David Lega, Nikos Androulakis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomislav Sokol, Željana Zovko, Julie Ward, Tomislav Sokol, Bogusław Liberadzki, Isabel Santos, Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici și Carlo Fidanza.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Mick Wallace și Fabio Massimo Castaldo.

A PREZIDAT: Marcel KOLAJA
Vicepreședinte

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Propunerile de rezoluție ce urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune ulterioară.

Ultima actualizare: 21 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate