Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Streda, 18. decembra 2019 - Štrasburg

20. Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza (2019/2952(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Leopoldo López Gil v mene skupiny PPE, Javi López v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny Renew, Alice Kuhnke v mene skupiny Verts/ALE, Thierry Mariani v mene skupiny ID, Hermann Tertsch v mene skupiny ECR, Idoia Villanueva Ruiz v mene skupiny GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezaradený poslanec, Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Silvia Sardone, Tomasz Piotr Poręba, Sandra Pereira, Ioannis Lagos, Paulo Rangel, Tonino Picula, Samira Rafaela, Ryszard Czarnecki, Ignazio Corrao, Andrey Kovatchev, Evin Incir, Izaskun Bilbao Barandica, David Lega, Nikos Androulakis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomislav Sokol, Željana Zovko, Julie Ward, Tomislav Sokol, Bogusław Liberadzki, Isabel Santos, Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici a Carlo Fidanza.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Mick Wallace a Fabio Massimo Castaldo.

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca plenárna schôdza.

Posledná úprava: 23. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia