Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2978(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0251/2019

Keskustelut :

PV 18/12/2019 - 21
CRE 18/12/2019 - 21

Äänestykset :

PV 19/12/2019 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0111

Pöytäkirja
XML 7k
Keskiviikko 18. joulukuuta 2019 - Strasbourg

21. Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanne (2019/2978(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Leopoldo López Gil PPE-ryhmän puolesta, Maria-Manuel Leitão-Marques S&D-ryhmän puolesta, Javier Nart Renew-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Hermann Tertsch ECR-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Izaskun Bilbao Barandica, Assita Kanko, Clare Daly, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos ja Alicia Homs Ginel.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Juan Fernando López Aguilar, Mick Wallace ja Fabio Massimo Castaldo.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Kati Piri ja Maria Manuel Leitão Marques S&D-ryhmän puolesta Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta (2019/2978(RSP)) (B9-0251/2019)

—   Tilly Metz, Hannah Neumann, Anna Cavazzini ja Saskia Bricmont Verts/ALE-ryhmän puolesta Sophia Fabio Massimo Castaldo Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta (2019/2978(RSP)) (B9-0252/2019)

—   Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík ja David Lega PPE-ryhmän puolesta Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta (2019/2978(RSP)) (B9-0253/2019)

—   Javier Nart, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta (2019/2978(RSP)) (B9-0254/2019)

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski ja Alexandr Vondra ECR-ryhmän puolesta Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta (2019/2978(RSP)) (B9-0255/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.12.2019, kohta 6.6.

Päivitetty viimeksi: 21. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö