Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 18. december 2019 - Strasbourg

24. En EU-strategi for at udrydde kønslemlæstelse af piger og kvinder i hele verden (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: En EU-strategi for at udrydde kønslemlæstelse af piger og kvinder i hele verden (2019/2988(RSP))

Tytti Tuppurainen (formand for Rådet) og Helena Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Frances Fitzgerald for PPE-Gruppen, Maria Noichl for S&D-Gruppen, Irène Tolleret for Renew-Gruppen, Pierrette Herzberger-Fofana for Verts/ALE-Gruppen, Christine Anderson for ID-Gruppen, Assita Kanko for ECR-Gruppen, Eugenia Rodríguez Palop for GUE/NGL-Gruppen, Maria Walsh, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Petra De Sutter, Virginie Joron, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Javier Zarzalejos, Jackie Jones, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Dominique Bilde, Maria da Graça Carvalho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mathilde Androuët, Jiří Pospíšil, Vera Tax, György Hölvényi og Stanislav Polčák.

Talere: Helena Dalli og Tytti Tuppurainen.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: februarmødeperioden 2020.

Seneste opdatering: 6. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik