Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 3k
Kolmapäev, 18. detsember 2019 - Strasbourg

24. ELi strateegia, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi strateegia, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas (2019/2988(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Helena Dalli (volinik) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Frances Fitzgerald fraktsiooni PPE nimel, Maria Noichl fraktsiooni S&D nimel, Irène Tolleret fraktsiooni Renew nimel, Pierrette Herzberger-Fofana fraktsiooni Verts/ALE nimel, Christine Anderson fraktsiooni ID nimel, Assita Kanko fraktsiooni ECR nimel, Eugenia Rodríguez Palop fraktsiooni GUE/NGL nimel, Maria Walsh, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Petra De Sutter, Virginie Joron, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Javier Zarzalejos, Jackie Jones, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Dominique Bilde, Maria da Graça Carvalho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mathilde Androuët, Jiří Pospíšil, Vera Tax, György Hölvényi ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Helena Dalli ja Tytti Tuppurainen.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2020. aasta veebruari osaistungjärgul.

Viimane päevakajastamine: 21. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika