Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 3k
Keskiviikko 18. joulukuuta 2019 - Strasbourg

24. EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi maailmassa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi maailmassa (2019/2988(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Helena Dalli (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Frances Fitzgerald PPE-ryhmän puolesta, Maria Noichl S&D-ryhmän puolesta, Irène Tolleret Renew-ryhmän puolesta, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Christine Anderson ID-ryhmän puolesta, Assita Kanko ECR-ryhmän puolesta, Eugenia Rodríguez Palop GUE/NGL-ryhmän puolesta, Maria Walsh, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Petra De Sutter, Virginie Joron, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Javier Zarzalejos, Jackie Jones, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Dominique Bilde, Maria da Graça Carvalho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mathilde Androuët, Jiří Pospíšil, Vera Tax, György Hölvényi ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Helena Dalli ja Tytti Tuppurainen.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: helmikuun 2020 istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 21. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö