Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 18. prosinca 2019. - Strasbourg

24. Strategija EU-a za okončanje genitalnog sakaćenja žena diljem svijeta (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Strategija EU-a za okončanje genitalnog sakaćenja žena diljem svijeta (2019/2988(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsjedateljica Vijeća) i Helena Dalli (povjerenica Komisije) dale su izjave.

Govorili su Frances Fitzgerald u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Noichl u ime Kluba zastupnika S&D-a, Irène Tolleret u ime Kluba zastupnika Renew-a, Pierrette Herzberger-Fofana u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Christine Anderson u ime Kluba zastupnika ID-a, Assita Kanko u ime Kluba zastupnika ECR-a, Eugenia Rodríguez Palop u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Maria Walsh, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Petra De Sutter, Virginie Joron, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Javier Zarzalejos, Jackie Jones, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Dominique Bilde, Maria da Graça Carvalho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mathilde Androuët, Jiří Pospíšil, Vera Tax, György Hölvényi i Stanislav Polčák.

Govorili su Helena Dalli i Tytti Tuppurainen.

Prijedlozi rezolucija koji se podnose u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika naknadno će se objaviti.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sjednica u veljači 2020.

Posljednje ažuriranje: 6. kolovoza 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti