Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Woensdag 18 december 2019 - Straatsburg

24. Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking (2019/2988(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Helena Dalli (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Frances Fitzgerald, namens de PPE-Fractie, Maria Noichl, namens de S&D-Fractie, Irène Tolleret, namens de Renew-Fractie, Pierrette Herzberger-Fofana, namens de Verts/ALE-Fractie, Christine Anderson, namens de ID-Fractie, Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, Eugenia Rodríguez Palop, namens de GUE/NGL-Fractie, Maria Walsh, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Petra De Sutter, Virginie Joron, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Javier Zarzalejos, Jackie Jones, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Dominique Bilde, Maria da Graça Carvalho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mathilde Androuët, Jiří Pospíšil, Vera Tax, György Hölvényi en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli en Tytti Tuppurainen.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van februari 2020.

Laatst bijgewerkt op: 21 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid