Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 18 decembrie 2019 - Strasbourg

24. O strategie UE pentru a pune capăt mutilării genitale feminine pe plan mondial (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: O strategie UE pentru a pune capăt mutilării genitale feminine pe plan mondial (2019/2988(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Helena Dalli (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Frances Fitzgerald, în numele Grupului PPE, Maria Noichl, în numele Grupului S&D, Irène Tolleret, în numele Grupului Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, în numele Grupului Verts/ALE, Christine Anderson, în numele Grupului ID, Assita Kanko, în numele Grupului ECR, Eugenia Rodríguez Palop, în numele Grupului GUE/NGL, Maria Walsh, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Petra De Sutter, Virginie Joron, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Javier Zarzalejos, Jackie Jones, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Dominique Bilde, Maria da Graça Carvalho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mathilde Androuët, Jiří Pospíšil, Vera Tax, György Hölvényi și Stanislav Polčák.

Au intervenit Helena Dalli și Tytti Tuppurainen.

Propunerile de rezoluție ce urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune februarie 2020.

Ultima actualizare: 21 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate