Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Streda, 18. decembra 2019 - Štrasburg

24. Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete (2019/2988(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Helena Dalli (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Frances Fitzgerald v mene skupiny PPE, Maria Noichl v mene skupiny S&D, Irène Tolleret v mene skupiny Renew, Pierrette Herzberger-Fofana v mene skupiny Verts/ALE, Christine Anderson v mene skupiny ID, Assita Kanko v mene skupiny ECR, Eugenia Rodríguez Palop v mene skupiny GUE/NGL, Maria Walsh, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Petra De Sutter, Virginie Joron, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Javier Zarzalejos, Jackie Jones, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Dominique Bilde, Maria da Graça Carvalho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mathilde Androuët, Jiří Pospíšil, Vera Tax, György Hölvényi a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Helena Dalli a Tytti Tuppurainen.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: februárová plenárna schôdza v roku 2020.

Posledná úprava: 23. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia