Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 december 2019 - Strasbourg

24. En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runt om i världen (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runt om i världen (2019/2988(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Frances Fitzgerald för PPE-gruppen, Maria Noichl för S&D-gruppen, Irène Tolleret för Renew-gruppen, Pierrette Herzberger-Fofana för Verts/ALE-gruppen, Christine Anderson för ID-gruppen, Assita Kanko för ECR-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop för GUE/NGL-gruppen, Maria Walsh, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Petra De Sutter, Virginie Joron, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Javier Zarzalejos, Jackie Jones, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Dominique Bilde, Maria da Graça Carvalho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mathilde Androuët, Jiří Pospíšil, Vera Tax, György Hölvényi och Stanislav Polčák.

Talare: Helena Dalli och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: plenarsammanträdet i februari 2020.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy