Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 18 декември 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 4.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 5.Внесени документи
 6.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 7.Отбелязване на десетата годишнина на Договора от Лисабон и на правнообвързващата Харта на основните права (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 12 и 13 декември (разискване)
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Време за гласуване
  
13.1.Избиране на омбудсмана (второ и трето гласуване)
  
13.2.ОСП: Финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година ***I (гласуване)
  
13.3.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Гамбия и протокол за неговото прилагане *** (гласуване)
  
13.4.Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: удължаване на срока за одобренията на активни вещества, включително димоксистробин и манкозеб (гласуване)
  
13.5.Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година (гласуване)
  
13.6.Публична дискриминация и слово на омразата срещу ЛГБТИ лица, включително зони, забранени за ЛГБТИ лица (гласуване)
  
13.7.Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0 (гласуване)
  
13.8.Принципите на правовата държава в Малта след последните разкрития около убийството на Дафне Каруана Галиция (гласуване)
  
13.9.Инициатива на ЕС за опрашителите (гласуване)
  
13.10.Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите (гласуване)
 14.Обяснения на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание
 18.Съвместимост между настоящото споразумение за свободна търговия ЕС – Меркосур и предложението на Комисията за Европейски зелен пакт (разискване по актуални въпроси)
 19.Положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“) (разискване)
 20.Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията (разискване)
 21.Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа (разискване)
 22.Насилствено потушаване на неотдавнашните протести в Иран (разискване)
 23.Състав на комисиите и делегациите
 24.Стратегия на ЕС за слагане на край на гениталното осакатяване на жени навсякъде по света (разискване)
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Избиране на омбудсмана
Протокол (232 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от различните гласувания (105 kb) Поименни гласувания (1709 kb) Приложение 1 (15 kb) 
 
Протокол (232 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от различните гласувания (105 kb) Поименни гласувания (1709 kb) Приложение 1 (15 kb) 
 
Протокол (94 kb) Присъствен списък (14 kb) Резултати от различните гласувания (42 kb) Поименни гласувания (113 kb)    
 
Протокол (383 kb) Присъствен списък (92 kb) Резултати от различните гласувания (150 kb) Поименни гласувания (571 kb)    
Последно осъвременяване: 21 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност