Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 18. prosince 2019 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 5.Předložení dokumentů
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 7.Připomínka 10. výročí Lisabonské smlouvy a právně závazné Listiny základních práv (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 12. a 13. prosince 2019 (rozprava)
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Hlasování
  13.1.Volba veřejného ochránce práv (druhé a třetí kolo hlasování)
  13.2.SZP: Finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021 a flexibilita mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020 ***I (hlasování)
  13.3.Dohoda EU-Gambie o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokol o provádění dohody o partnerství *** (hlasování)
  13.4.Námitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně dimoxystrobinu a mankozebu (hlasování)
  13.5.Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2017 (hlasování)
  13.6.Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně tzv. zón bez LGBTI (hlasování)
  13.7.Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0 (hlasování)
  13.8.Právní stát na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové (hlasování)
  13.9.Iniciativa EU týkající se opylovačů (hlasování)
  13.10.Usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 18.Slučitelnost mezi současnou dohodou o volném obchodu mezi EU a sdružením Mercosur a návrhem Zelené dohody pro Evropu, který předložila Komise (tematická rozprava)
 19.Situace Ujgurů v Číně (odhalení v tzv. China Cables) (rozprava)
 20.Humanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize (rozprava)
 21.Situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui (rozprava)
 22.Tvrdý zákrok proti nedávným demonstracím v Íránu (rozprava)
 23.Členství ve výborech a v delegacích
 24.Strategie EU na ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů po celém světě (rozprava)
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Volba veřejného ochránce práv
Zápis (205 kb) Prezenční listina (69 kb) Výsledky hlasování (95 kb) Jmenovitá hlasování (2608 kb) Příloha 1 (15 kb) 
 
Zápis (90 kb) Prezenční listina (14 kb) Výsledky hlasování (40 kb) Jmenovitá hlasování (205 kb)    
 
Zápis (354 kb) Prezenční listina (84 kb) Výsledky hlasování (149 kb) Jmenovitá hlasování (570 kb)    
Poslední aktualizace: 21. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí