Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 18. december 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 5.Modtagne dokumenter
 6.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 7.Højtideligholdelsen af tiåret for Lissabontraktaten og det juridisk bindende charter om grundlæggende rettigheder (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 12. og 13. december 2019 (forhandling)
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Afstemningstid
  
13.1.Valg af ombudsmanden (anden og tredje valgrunde)
  
13.2.Den fælles landbrugspolitik: Finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og fleksibilitet mellem søjlerne i regnskabsåret 2020 ***I (afstemning)
  
13.3.Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Gambia og gennemførelsesprotokollen hertil *** (afstemning)
  
13.4.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder dimoxystrobin og mancozeb (afstemning)
  
13.5.Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017 (afstemning)
  
13.6.Offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder (afstemning)
  
13.7.Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0 (afstemning)
  
13.8.Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana Galizia (afstemning)
  
13.9.EU's bestøverinitiativ (afstemning)
  
13.10.Digital omstilling af sundhed og pleje (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 18.Forenelighed mellem EU's nuværende frihandelsaftale med Mercosur og Kommissionens forslag til en europæisk grøn aftale (debat om et aktuelt spørgsmål)
 19.Situationen for uygurerne i Kina ("China cables") (forhandling)
 20.Den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen (forhandling)
 21.Situationen for menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua (forhandling)
 22.Voldelig nedkæmpelse af de seneste protester i Iran (forhandling)
 23.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 24.En EU-strategi for at udrydde kønslemlæstelse af piger og kvinder i hele verden (forhandling)
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Valg af ombudsmanden
Protokol (205 kb) Tilstedeværelsesliste (69 kb) Afstemningsresultater (94 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1709 kb) Bilag 1 (14 kb) 
 
Protokol (205 kb) Tilstedeværelsesliste (69 kb) Afstemningsresultater (94 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1709 kb) Bilag 1 (14 kb) 
 
Protokol (89 kb) Tilstedeværelsesliste (14 kb) Afstemningsresultater (41 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (120 kb)    
 
Protokol (353 kb) Tilstedeværelsesliste (83 kb) Afstemningsresultater (135 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (558 kb)    
Seneste opdatering: 21. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik