Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 4.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 7.Εορτασμός της 10ης επετείου της Συνθήκης της Λισαβόνας και του νομικά δεσμευτικού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης και 13ης Δεκεμβρίου 2019 (συζήτηση)
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Εκλογή του Διαμεσολαβητή (δεύτερη και τρίτη ψηφοφορία)
  13.2.ΚΓΠ: Δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020 ***I (ψηφοφορία)
  13.3.Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Γκάμπιας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της *** (ψηφοφορία)
  13.4.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των dimoxystrobin και mancozeb (ψηφοφορία)
  13.5.Κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017 (ψηφοφορία)
  13.6.Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ (ψηφοφορία)
  13.7.Δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0 (ψηφοφορία)
  13.8.Το κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia (ψηφοφορία)
  13.9.Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές (ψηφοφορία)
  13.10.Διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 18.Συμβατότητα ανάμεσα στην ισχύουσα συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Mercosur και την πρόταση της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 19.Κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables») (συζήτηση)
 20.Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση (συζήτηση)
 21.Κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα (συζήτηση)
 22.Βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν (συζήτηση)
 23.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 24.Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο (συζήτηση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Εκλογή του Διαμεσολαβητή
Συνοπτικά πρακτικά (235 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (105 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2608 kb) Παράρτημα 1 (15 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (98 kb) Κατάσταση παρόντων (14 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (47 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (111 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (388 kb) Κατάσταση παρόντων (93 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (164 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (569 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 21 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου