Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 18. joulukuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 7.Lissabonin sopimuksen ja oikeudellisesti sitovan perusoikeuskirjan 10. vuosipäivä (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Eurooppa-neuvoston 12. ja 13. joulukuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Äänestykset
  
13.1.Oikeusasiamiehen valitseminen (toinen ja kolmas äänestyskierros)
  
13.2.YMP: rahoituskuri varainhoitovuodesta 2021 alkaen ja pilareiden välinen joustavuus kalenterivuoden 2020 osalta ***I (äänestys)
  
13.3.EU:n ja Gambian välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja *** (äänestys)
  
13.4.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet, mukaan lukien dimoksistrobiini ja mankotsebi (äänestys)
  
13.5.Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) varainhoitovuoden 2017 tilien päättäminen (äänestys)
  
13.6.Hlbti-henkilöihin kohdistuva julkinen syrjintä ja vihapuhe, mukaan lukien hlbti-vapaat alueet (äänestys)
  
13.7.Globaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus: BEPS 2.0 (äänestys)
  
13.8.Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla Daphne Caruana Galizian murhasta äskettäin selvinneiden seikkojen valossa (äänestys)
  
13.9.Pölyttäjiä koskeva EU:n aloite (äänestys)
  
13.10.Terveys- ja hoitoalan digitalisaatiokehitys (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 18.EU:n ja Mercosurin nykyisen vapaakauppasopimuksen yhteensopivuus Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevan komission ehdotuksen kanssa (ajankohtainen keskustelu)
 19.Uiguurien tilanne Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto) (keskustelu)
 20.Venezuelan humanitaarinen tilanne ja muuttoliike- ja pakolaiskriisi (keskustelu)
 21.Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanne (keskustelu)
 22.Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen (keskustelu)
 23.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 24.EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi maailmassa (keskustelu)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Oikeusasiamiehen valitseminen
Pöytäkirja (206 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (95 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1709 kb) Liite 1 (15 kb) 
 
Pöytäkirja (206 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (95 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1709 kb) Liite 1 (15 kb) 
 
Pöytäkirja (89 kb) Läsnäololista (14 kb) Äänestysten tulokset (39 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (113 kb)    
 
Pöytäkirja (350 kb) Läsnäololista (83 kb) Äänestysten tulokset (133 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (558 kb)    
Päivitetty viimeksi: 21. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö